Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Pracownia gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia prowadzone są w różnych grupach wiekowych, od 6 latków po kilkunastolatków, dotkniętych skrzywieniem kręgosłupa, płaskostopiem lub innymi wadami postawy. Na zajęcia można zapisać się w każdym momencie roku szkolnego. Nie wymagane są skierowania od lekarza. Zajęcia są bezpłatne, obowiązuje jedynie składka na Radę Rodziców. Prowadzi je Pani Krystyna Pawelec