Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl

A A A

"Alla Semibreve" we Francji marzec 2019

Sukcesem zakończył się wyjazd Zespołu Muzyki Dawnej „Alla Semibreve”, działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu, do Huatmont, które od wielu lat jest miastem partnerskim Kalisza. Młodzi muzycy, wraz ze swymi opiekunami p. Katarzyną Justyńską i p. Łukaszem Pieniążkiem do Francji udali się na zaproszenie p. Françoise Caille, przewodniczącej Komitetu Współpracy Hautmont – Kalisz.

Głównym celem tej wizyty były koncerty, które zespół wykonał przed francuską publicznością: w Villeras - Sire – Nicole, z towarzyszeniem dwóch miejscowych chórów, oraz koncert w filharmonii Hautmont, gdzie „Alla Semibreve” wystąpiło na jednej scenie z uczniami Ecole Municipale de Musique oraz orkiestrą kierowaną przez dyrektora filharmonii Hautmont p. Jérôme Moniera.

Wykonania utworów epoki średniowiecza zaprezentowane przez kaliski zespół spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony miejscowej publiczności, gdyż jak wiele osób podkreślało, był to pierwszy raz, kiedy mogli usłyszeć zespół wykonujący muzykę dawną. Duże zainteresowanie wzbudziły również instrumenty historyczne, na których gra „Alla Semibreve”, prezentowane przez opiekunów zespołu.

W programie wizyty nie zabrakło również wielu atrakcji przygotowanych dla grupy z Kalisza. Młodzież mogła poznać uroki Hautmont, zwiedziła muzeum i hutę szkła w Trelon, a także ogród zoologiczny w Maubeuge. Projekt mógł zostać zrealizowany dzięki wielkiej życzliwości i zaangażowaniu ze strony członków Komitetu Współpracy Hautmont  - Kalisz, władz Hautmont oraz wsparciu finansowemu Miasta Kalisza.