Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Zasady naboru do MDK 2022/2023

 

Zapisy na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Teatralna 3
na rok szkolny 2022/2023 będą odbywały się według przedstawionego harmonogramu i zasad rekrutacji.

 

Zapraszamy dzieci od 5 roku życia i młodzież
na zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i  uzdolnienia.


Lp.

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Terminy

1.

Przyjmujemy wnioski o kontynuowaniu uczestniczenia w zajęciach w MDK Kalisz.

Od 1 do 30 czerwca 2022 r.

2.

Przyjmujemy wnioski od kandydatów, którzy chcą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach w MDK Kalisz.

Od 23 sierpnia do 
2 września 2022 r.

3.

Ogłaszamy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na poszczególne zajęcia wraz z informacją o terminie spotkania organizacyjnego lub/i pierwszych zajęciach.
UWAGA! na stronie MDK
www.mdk.kalisz.pl zawieszamy tylko te informacje, które nie zawierają danych osobowych np. plan zajęć

7 września 2022 r. do godz. 15.00

4.

Rozpoczęcie zajęć w grupach - potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

Od 8 do 14 września 2022 r.