Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl

A A A

WYSTAWA otwarta! grudzień 2022

 

Otwarcie pokonkursowej wystawy „Wolność bez nałogów” to wielkie święto dla organizatorów: Miasta Kalisza i Młodzieżowego Domu Kultury. Na wernisażu w Galerii  SZATNIA MDK w środę 7 grudnia było gwarno, uroczyście i artystycznie. Imprezę uświetnił mini recital gitarowy wychowanka pracowni muzycznej MDK - Mateusza Śnieguli, który doskonali swoje umiejętności pod kierunkiem p. Borysa Przetakiewicza.

Laureatów Konkursu Plastycznego „Wolność bez nałogów” powitał Wiceprezydent Kalisza Pan Mateusz Podsadny, Pani Anna Piotrowska z-ca dyrektora Kaliskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Beata Paszak dyrektor MDK i Janusz Sibiński z-ca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, którzy są zaangażowani w przedsięwzięcie od jego pierwszej edycji. Pamiątkowe dyplomy, upominki i kalendarze ilustrowane najciekawszymi pracami laureatów odebrało 15 nagrodzonych i 25 wyróżnionych uczniów szkół podstawowych i średnich oraz wychowanków placówek oświatowych, wyłonionych spośród 241 uczestników konkursu. Organizatorzy podziękowali także nauczycielom za ich zaangażowanie, inspirację i opiekę artystyczną. PROTOKÓŁ.

Jak co roku wydarzeniu partnerowała Komenda Miejska Policji w Kaliszu, która przygotowała niespodziankę dla uczestników konkursu w formie loterii. Nagrodą był uroczy miś w stroju policyjnym wręczony przez duet pań policjantek:   starszą aspirant  Marlenę Potasińską oraz młodszą aspirant Agnieszkę Olejnik – Muchę z Wydziału Prewencji i Profilaktyki Społecznej.

Na wernisażu „Wolności bez nałogów” mieliśmy przyjemność również gościć organizatorów i laureatów jeszcze jednego konkursu „Nie daj szansy AIDS”.

Spotkanie zakończyło się miłymi acz ważnymi, wybiegającymi w przyszłość rozmowami w Galerii SZATNIA MDK w otoczeniu eksponowanych prac przy słodkim poczęstunku.

  • Aleksandra Kozłowska
  • Adam Nowaczyk
  • Anna Chaładyn