Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl

A A A

Uczestnicy Projektu ERASMUS+ już w domu...

Uczestnicy projektu mieli okazję nawiązać relacje z rówieśnikami z Niemiec, Grecji i Turcji i wspólnie brać udział w różnorodnych przedsięwzięciach kulturalno-edukacyjnych, takich jak warsztaty teatralne i plastyczne, wspólne przyrządzanie potraw narodowych, nauce tańca, wycieczkach krajoznawczych oraz zwiedzaniu miejsc zabytkowych w Westfalii.

Program przygotowany przez wychowanków i instruktorów z MDK Kalisz cechował się wysokim profesjonalizmem, przesycony był dobrym humorem oraz atmosferą znakomitej zabawy. Dzień Polski wywarł duże wrażenie na tegorocznych gospodarzach i uczestnikach projektu. Pan Heinz Thomas, koordynator spotkania, podziękował za zaangażowanie naszej grupy i nazwał ich wspaniałymi ambasadorami Kalisza i Polski.

  • fot. ERASMUS+ Hamm
  • fot. ERASMUS+ Hamm
  • fot. ERASMUS+ Hamm
  • fot. ERASMUS+ Hamm
  • fot. ERASMUS+ Hamm
  • fot. ERASMUS+ Hamm
  • fot. ERASMUS+ Hamm
  • fot. ERASMUS+ Hamm
  • fot. ERASMUS+ Hamm
  • fot. ERASMUS+ Hamm