Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Pracownia języka niemieckiego

W roku szkolnym 2020 - 2021 zajęcia z jęz. niemieckiego będą się odbywać w poniedziałki i czwartki w czterech grupach:

Zajęcia są bezpłatne, obowiązuje jedynie składka na Radę Rodziców! Dla uczestników zajęć możliwość udziału w wymianie polsko-niemieckiej organizowanej przez MDK Program nauki dostosowany do możliwości i potrzeb danej grupy Praca w małych grupach sprzyjająca indywidualizacji potrzeb uczniów

Zapraszamy