Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl

A A A

Pracownia języka niemieckiego

W roku szkolnym 2023-2024 zajęcia z jęz. niemieckiego będą się odbywać we wtorki, środy i czwartki w 5 grupach:

Zajęcia są bezpłatne, obowiązuje jedynie składka na Radę Rodziców! Dla uczestników zajęć możliwość udziału w wymianie polsko-niemieckiej organizowanej przez MDK Program nauki dostosowany do możliwości i potrzeb danej grupy Praca w małych grupach sprzyjająca indywidualizacji potrzeb uczniów

Zapraszamy