Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl

A A A

!!! Zostajemy w MDK :)

 

Od 1 czerwca do końca miesiąca aktualni uczestnicy mogą składać deklaracje o chęci kontynuowania zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w nowym roku szkolnym 2024/2025. Złożenie WNIOSKU w wyznaczonym terminie zapewni Wam miejsce na w grupach. Formularze dostępne są u nauczycieli, w sekretariacie i na portierni MDK, możecie je także pobrać ze strony.

 

Zasady naboru do MDK oraz harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziecie na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY.